Sinds 1990 heeft BelgiŽ een wetgeving voor beveiligingsinstallaties.
Deze wetgeving is ondertussen een aantal keer aangepast geweest, mede door Europese richtlijnen.
De laatste aanpassing is beschreven in het KB van 19 juni 2002.
Wij willen u kort de krachtlijnen meegeven. De installaties van VdW-electronics voldoen allemaal aan deze wetgeving.

  ***     Een alarmsysteem mag enkel geplaatst worden door een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend installateur, of door de gebruiker voor eigen gebruik. Het systeem moet dan wel door een erkend installateur worden gekeurd.
  ***     VdW-electronics heeft deze erkenning onder het nummer 20 0849 50 .
  ***     Het betreft alarmsystemen die voorzien zijn van een geluidssignaal dat buiten hoorbaar is, of een lichtsignaal dat buiten zichtbaar is, of een meldsysteem van gelijk welke aard waarmee de politie kan verwittigd worden.
  ***     Er horen ook een aantal administratieve taken bij, zoals het gebruikersboekje, een onderhoudskontrakt, aangifteplicht, aanwezigheidsplicht bij alarm, ....
  ***     Dit zijn in wezen verplichtingen voor de gebruiker van een alarmsysteem. In de praktijk is het VdW-electronics die voor alles zorgt, u kunt op uw twee oren slapen.
  ***     Wenst u meer info in verband met de wetgeving, dan kunt u ons steeds kontakteren.
  ***     Ook de componenten van een alarmsysteem moeten van hoge kwaliteit zijn. Als erkende beveiligingsonderneming, werken wij enkel met fabrikanten die ons de beste service en hoogwaardige produkten kunnen aanbieden.
  ***     Ook de beveiligingsonderneming moet uiteraard aan voorwaarden voldoen. Wij worden gekontroleerd door bevoegde instanties, ook wat onze technische uitrusting betreft. Het spreekt voor zich dat een beveiligingsonderneming, over de nodige infrastructuur moet beschikken om de discretie te verzekeren.
  ***     Door beroepsvereningingen, de verzekeringen en het ministerie is een kwaliteitslabel in wording, INCERT genaamd, dat de komende maanden zijn intrede zal doen. Ook VdW-electronics zal dit label kunnen aantonen. Wij houden u op de hoogte.